luni, iulie 09, 2007

scandalul ANT - II

Valoarea de achiziţie a clipurilor publicitare ale fostei Autorităţi pentru Turism a fost majorată cu 800.000 euro la cererea vicepreşedintelui de atunci al instituţiei, Livia Sima, fără documente justificative, contractul fiind atribuit unei firme care ceruse de 3,4 ori mai mult decât alt ofertant.
Primul contract, pentru care au concurat trei companii de publicitate, trebuia atribuit firmei care prezenta oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, dar comisia de evaluare a declarat câştigătoare firma Smart Advertising Grup Bucureşti, care a obţinut cel mai bun punctaj tehnic, cu toate că preţul oferit a fost de 3,4 ori mai mare decât oferta cu preţul cel mai scăzut, nerespectându-se astfel criteriul de atribuire stabilit iniţial. La licitaţie au participat firmele Smart Advertising Bucureşti (care a oferit 5.356.700 lei cu TVA şi a obţinut 92,8 puncte la criteriul tehnic şi 29,29 pentru partea financiară), Mercury Promotions Ploieşti (ofertă de 4.384.930 lei cu TVA, 31 puncte tehnice şi 100 puncte financiare) şi Ars Advertising Ploieşti (1.569.400 lei cu TVA, 67 puncte tehnice şi 35,79 puncte financiare).
A fost declarată câştigătoare firma Smart Advertising, cu o durată de execuţie de 60 zile calendaristice. Deşi din cadrul comisiei nu a făcut parte un personal tehnic specializat în comunicare publicitară, ci doi jurişti, un economist, un inginer şi un membru cu studii medii, absolvent al liceului pedagogic, aceasta a atribuit totuşi contractul pe baza punctajului tehnic, arată inspectorii DCG. Verificările au mai indicat, pe baza documentelor analizate, că valoarea achiziţiei estimate iniţial a fost de 1.037.037 euro inclusiv TVA, dar la solicitarea vicepreşedintelui de atunci al ANT, Livia Sima, valoarea contractului a fost majorată la 1.851.852 euro inclusiv TVA, fără să existe documente justificative. Au fost astfel constatate nereguli în special la alocarea bugetului pentru acest proiect, fiind identificate două note de fundamentare cu acelaşi conţinut, singurul aspect modificat referindu-se la majorarea bugetului de la 1.037.037 euro cu TVA la 1.851.852 euro cu TVA. "Valoarea achiziţiei a fost modificată în mod arbitrar, fără o fundamentare riguroasă. Am pus întrebarea doamnei Motorga (director al Departamentului de Promovare al ANT - n.r.) care e explicaţia pentru existenţa celor două note cu două sume diferite, iar dumneaei a zis că a fost făcută la solicitarea verbală a doamnei Sima", a declarat secretarul de stat Emanoil Neguţ. Fostul vicepreşedinte al ANT Livia Sima, a declarat, vineri, agenţiei MEDIAFAX că suma a fost majorată la cererea directoarei Cristina Motorga şi că, personal, nu are nicio vină în acest caz. Neguţ a mai arătat că ANT nu dispunea de personal cu pregătirea şi experienţa necesare evaluării criteriilor tehnice ale ofertelor, dar nici nu a cooptat în cadrul comisiei în cadrul comisiei de evaluare experţi externi, conform HG 925/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.
Cu toate că ofertantul nu îndeplinea condiţiile de participare la oferta de licitaţie prin depunerea a trei concepte creative, încălcând astfel prevederile anunţului de participare prin care se interzicea depunerea de oferte alternative, comisia nu a respins dosarul acestuia. Contrar prevederilor documentaţiei de atribuire, contractul nu a stipulat în sarcina adjudecatarului obligaţia de a pune la dispoziţia ANT spoturile şi machetele realizate în format digital, CD şi DVD, pentru fiecare spot sau machetă în parte. În procesul verbal de predare-primire, membrii comisiei au menţionat că materialele au fost recepţionate în totalitate, dar în realitate au fost primite doar cinci casete beta, nefiind livrate şi cele cinci machete de banner.
Secretarul de stat în Ministerul Comerţului şi Turismului Lucia Morariu a declarat că a constatat cazuri de indisciplină şi fraudă cu banii statului în activitatea Departamentului Promovare al fostei Autorităţi pentru Turism, astfel că toate cele 15 posturi din departament vor fi scoase la concurs.
"La sfârşitul anului trecut, departamentul de promovare din cadrul fostei Autorităţi Naţionale pentru Turism, în prezent structură a ministerului, a contractat şi plătit cinci clipuri publicitare TV pentru promovare internaţională, în valoare de 1,3 milioane de euro. La solicitarea mea, am primit o casetă şi nişte CD-uri care pe patru calculatoare nu au funcţionat cu sonor. Aceste clipuri nu au fost folosite niciodată, iar preţul plătit este de cel puţin cinci ori mai mare decât suma pe care ar fi plătit-o o firmă privată pentru aceste servicii", a spus Lucia Morariu. Secretarul de stat a declarat că este hotărât să ceară Curţii de Conturi să efectueze un control asupra întregii activităţi de anul trecut a fostei Autorităţi Naţionale pentru Turism.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu s-a referit la acest caz într-o şedinţă de Guvern, arătând că informaţiile privind clipurile publicitare plătite de fosta Autoritate Naţională pentru Turism, fără ca aceste materiale promoţionale să fie vreodată difuzate, indică o situaţie foarte gravă în cheltuirea fondurilor publice, care nu poate fi tolerată.

Niciun comentariu: