joi, decembrie 06, 2007

175 de ani - Monitorul Oficial

Monitorul Oficial al României va sărbători, în 8 decembrie, 175 de ani de la apariţia primului său număr
Singura publicaţie românească cu o apariţie neîntreruptă de 175 de ani, Monitorul Oficial al României a apărut sub titlul "Buletinul gazetă administrativă", la data de 8/20 decembrie 1832, sub redactarea lui Ion Heliade Rădulescu.
Buletinul era un săptămânal de format 19 x 24 cm, tipărit cu litere chirilice. Trecerea la caractere latine s-a realizat treptat, cele chirilice dispărând complet în 1859. Publicaţia a trecut prin mai multe titulaturi - "Buletin gazetă administrativă", "Buletin gazetă oficială", "Monitorul Oficial", "Buletinul Oficial" - în prezent denumindu-se Monitorul Oficial.
Informaţiile cu caracter oficial apăreau, la început, alături de articole instructive pe teme agricole, economice, culturale, apoi chiar şi foiletoane sau articole de opinie. Numele şi faptele domnitorilor, ale guvernanţilor se înşiră de-a lungul anilor: Dimitrie Ghica, Gheorghe Dimitrie Bibescu, Ştirbei Vodă, Alexandru Ioan Cuza, alături de înfiinţarea cişmelelor cu apă filtrată din Dâmboviţa (1845), emanciparea ţiganilor (1856), Unirea (1859), desfiinţarea pedepsei cu moartea (1860). Foaia oficială s-a diversificat, s-a reorganizat (primul regulament stabilea 7 părţi, în nr. 1 din 1 ianuarie 1860), iar în 1873 s-a publicat Regulamentul privitor la administrarea Imprimeriei Statului şi Monitorului Oficial. În România Mare, instituţiei i s-a recunoscut natura exactă a activităţii, care nu este administrativă, ci industrială şi comercială, toate serviciile prestate fiind plătite. În 1930, fosta imprimerie "Cultura naţională" a trecut în patrimoniul Regiei Monitorul Oficial.
Monitorul Oficial R.A. a fost înfiinţată la data de 1 iulie 1991 sub autoritatea Camerei Deputaţilor.

Niciun comentariu: